People's Health Press
ISSN 2096-2738 CN 11-9370/R
  • Official WeChat

  • Official Weibo

  • Official headlines

Diagnosis value of CTVE in AIDS combined with bronchial tuberculosis: a comparative analysis with bronchoscopy
Liu Te, Yang Gendong, Liu Wenhao, Zheng Guangping, Zeng Xuan, Li Cuizhu, Peng yu, Zhang Hui, Wang Zhang
Electronic Journal of Emerging Infectious Diseases . 2021, (1): 40 -44 .  DOI: 10.19871/j.cnki.xfcrbzz.2021.01.009